KI

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

KI در معانی زیر کاربرد دارد: