SCM

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

SCM در معانی زیر کاربرد دارد: