sed یکی از دستورهای پایه‌ای و اصلی سیستم‌عامل‌های شبه یونیکس است. نام این دستور از ترکیب stream editor آمده‌است که به معنای ویرایشگر استریم است. این دستور متن ورودی را تجزیه و تحلیل (پردازش) می‌کند و با پیاده‌سازی یک زبان برنامه‌نویسی، متن ورودی را به متنی با ساختار دلخواه کاربر تبدیل می‌کند. این دستور متن ورودی را خط به خط (به صورت ترتیبی) می‌خواند‍ و تغییرهای لازم را که از طریق خط فرمان (یا توسط اسکریپت sed) به دستور داده شده‌است را بر متن اعمال می‌کند و سپس خط (خطوط) را خروجی می‌دهد. این دستور را لی ای. مک‌ماهون در آزمایشگاه‌های بل در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ برای سیستم‌عامل یونیکس نوشت که در حال حاضر در بیشتر سیستم‌عامل‌ها موجود است.[۱]

Sed
پارادایم برنامه‌نویسیزبان اسکریپت‌نویسی
طراحی شده توسطلی ئی مک‌ماهون
ظهوریافته در۱۹۷۴؛ ۵۰ سال پیش (۱۹۷۴-خطا: زمان نامعتبر}})
زبان پیاده‌سازی
سی (زبان برنامه‌نویسی)
وبگاه
متأثر از
اد (ویرایشگر متن)
تأثیر گذاشته بر
Chomski، پرل، AWK

استفاده

ویرایش

مثال زیر کاربرد معمول sed را نشان می‌دهد. گزینهٔ e- نشانگر استفاده از دستورهای sed در ورودی است:

~]$ sed -e 's/hello/hello world!/g' inputFileName> outputFileName

در این مثال، تمام رشته‌های hello در فایل ورودی (inputFileName) با !hello world تعویض می‌شود و خروجی در فایل outputFileName ذخیره می‌شود.

پانویس

ویرایش
  1. Wikipedia contributors, "Sed," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sed&oldid=431066444 (accessed May 31, 2011).