آئینه سکندری

آئینهٔ سکندری کتابی دربارهٔ تاریخ ایران باستان است که توسط میرزا آقاخان کرمانی تألیف شده بود. نویسنده در این کتاب مطالب تاریخی و افسانه‌ای را درهم آمیخته و برای کلمات فارسی، معانی و اشتقاقات بی‌اساسی آورده است.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • اوشیدری، جهانگیر (۱۳۸۳). دانشنامهٔ مزدیسنا: واژه‌نامهٔ توضیحی آیین زرتشت. تهران: نشر مرکز. شابک ۹۶۴-۳۰۵-۳۰۷-۵.