آبشار سرنکوه یا سرانکوه از آبشارهای استان کرمان در شهرستان جیرفت قرار دارد و آبشاری بسیار بلند در رشته کوه جبال بارز است.[۱]

منابع

ویرایش
  1. اسکندری، مجید (۱۳۸۹). آبشارهای ایران. ایرانشناسی. ص. ۱۷۶.