برون شامه قلب[۱] یا پریکارد (به انگلیسی:Pericardium) نوعی ساک از جنس بافت فیبروزه است که اطراف قلب و ابتدای رگ‌های بزرگ آن را احاطه کرده‌است[۲] و بر دو قسمت است:

  • پیراشامه جداری (به انگلیسی:parietal pericardium)
  • پیراشامه احشایی (به انگلیسی:visceral pericardium)
آب‌شامه
Gray489.png
دیواره پشتی کیسه پریکارد، خطوط بازتاب پریکارد سروزی.
Gray968.png
A transverse section of the سینه‌گاه، showing the contents of the middle and the posterior mediastinum. The pleural and pericardial cavities are exaggerated since normally there is no space between parietal and visceral pleura and between pericardium and heart Paricardium is also known as cariac epidemis.
جزئیات
pericardiacophrenic artery
شناسه‌ها
فهرست گریp.۵۲۴
سرعنوان پزشکیA07.541.795
واژگان آناتومیA12.1.08.001
A12.1.08.002
A12.1.08.005
اف‌ام‌اِی9869
واژگان کالبدشناسی

در این کیسه حدود ۵۰ سی‌سی مایع سروزی وجود دارد[۲] التهاب آب‌شامه قلب را پریکاردیت می‌نامند که در صورت تراوش مایع به داخل آب‌شامه آن را ترشح آب‌شامه یا افیوژن پریکارد می‌گوییم.

نگارخانهویرایش

پانویسویرایش

  1. برابرنهاده فرهنگستان زبان فارسی.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ Broderick LS

منابعویرایش

Broderick LS, Brooks GN, Kuhlman JE.Anatomic pitfalls of the heart and* pericardium.Radiographics. 2005 Mar-Apr;۲۵(۲):۴۴۱–۵۳. Review

-ResultsPanel.Pubmed -RVDocSum