آب‌شیرین

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آب‌شیرین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: