آب واخان

رودخانه‌ای در آسیای میانه و در مرز میان تاجیکستان و افغانستان

آب واخان یا رود واخان یا واخان‌دریا رودخانه‌ای در تاجیکستان و افغانستان است که از کوهستان هندوکش سرچشمه می‌گیرد و از پیوستن به رود واخجیر و بازدریا در ۴۰ کیلومتری گذرگاه واخجیر شکل می‌گیرد. این رودخانه در نزدیکی روستای گزخان و لنگر در ارتفاع ۲۸۰۰ متری به رود پامیر می‌پیوندد و رود پنج را شکل می‌دهد.

آب واخان
Wakhan Corridor.jpg
نام محلیآب واخان
مکان
ویژگی‌های ظاهری
دهانهرود پنج

منابعویرایش