باز کردن منو اصلی

آتئیست (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آتئیست کسی است که باور به وجود خدا را رد می‌کند.

آتئیست همچنین ممکن است در موارد زیر هم کاربرد داشته باشد: