آتشک (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آتشک دارای معانی و کاربردهای زیر است: