آجمیان

نام خانوادگی

آجمیان (زبان ارمنی: Աճեմյան), یکی از نام‌های خانوادگی رایج در میان ارمنیان می‌باشد.