آخرین موهیکان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آخرین موهیکان رمانی از جیمز فنیمور کوپر است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: