باز کردن منو اصلی

آخوندزاده (نام خانوادگی)

آخوندزاده یک نام خانوادگی‌ست. افراد شاخص با این نام از این قرارند: