آخوندک جنوبی

آخوندک جنوبی (پین‌یین: nán pài tángláng) - به کانتونی: نام (جنوب) پای (قبیله) تونگ لونگ (معنی تحت‌اللفظی: حشره پادشاه، ترجمه مرسوم: آخوندک) یک هنر رزمی سنتی چینی و از هنرهای رزمی متعلق به قوم هاکا است.

آخوندک جنوبی
南派螳螂
نام آخوندک جنوبی
南派螳螂
شناخته شده به نام Nan Pai Tanglang
تاکید تهاجم
کشور مبدا چین چین
پدیدآور سبک چو گار: Chow Ah-Nam
سبک چیو گار: Chow Ah-Nam و Chu Fook-To
سبک کونگ سای جوک لوم: Som Dot
سبک گاو آهنی: Hung Mei
سبک شلاق زدن طولانی به آدم مرده: Chen Kiu
والد شائولین کونگ‌فو
المپیک خیر
Southern Praying Mantis
زبان‌های چینی南派螳螂
معنای تحت‌اللفظی"southern-style mantis"

کونگ‌فوی آخوندک جنوبی به‌کلی با سبک هم‌نام آخوندک شمالی بی‌ارتباط است و از نظر تاریخی و فنی بیشتر با دیگر سبک‌های خانوادهٔ هاکا همچون کونگ‌فوی اژدها و باک مِی و در حد کمتری با سبک‌های خانوادهٔ فوجیان مانند درنای سفید فوجیان، پنج نیاکان و وینگ‌چون شباهت دارد.

منابعویرایش