آد

نام کوچک مردانه

آد نسخه کوتاه هلندی از نام Adrianus / Adriaan است. همچنین یک نام نروژی کمتر رایج است. افراد با این نام عبارتند از:

 • آد د خراف (۱۹۳۹–۱۹۹۵), دوچرخه سوار مسیر هلندی
 • آد د موس متولد ۱۹۴۷: مربی فوتبال هلند
 • آد فان دن هوک (کفش ۱۹۵۱), دوچرخه سوار هلندی
 • اد جی وینجی (۱۸۵۷–۱۹۲۹) متولد نروژی عدالت آمریکا
 • آد استیلن (کفش ۱۹۳۵), دونده از راه دور هلندی
 • آد باک (۱۹۲۶–۲۰۰۹) فوتبالیست هلندی
 • آد بروین (۱۹۱۰–۱۹۹۱), ورزشکار پرتاب هلندی
 • آد جاکوبز متولد ۱۹۳۶-تاجر هلندی
 • آد دو هوپ (متولد ۱۹۲۷) فیزیکدان و ریاضیدان هلندی
 • آد دی یونگ (۱۹۲۱–۲۰۰۳) فوتبالیست هلندی
 • آد زانن (۱۹۱۳–۲۰۰۰) ریاضیدان هلندی
 • آد عودت متولد ۱۹۴۶-شناگر هلندی
 • آد کنوتسون ژله (۱۷۶۸–۱۸۴۰) نقشه‌بردار نروژی
 • آد کوستو متولد ۱۹۳۸-سیاستمدار هلندی
 • آد منسولد (۱۹۴۴–۱۹۹۱) فوتبالیست هلندی
 • آد نوس (۱۹۳۳–۲۰۰۷) دانشمند سیاسی هلندی
 • آد واگنار متولد ۱۹۴۰-سیاستمدار هلندی
 • آد ون تور (متولد ۱۹۴۲), هلندی بازیگر سیرک
 • آد ون میل متولد ۱۹۵۷-بازیکن هلندی واترپلو
 • آد ون وارت (متولد ۱۹۵۹) ریاضیدان هلندی
 • آد ون وینگاردن (۱۹۱۶–۱۹۸۷) ریاضیدان هلندی

جستارهای وابسته ویرایش

 • عاد، همچنین عاد، نوه سام، پسر نوح
 • عاد، همچنین قوم عاد قبیله باستانی عرب، ذکر شده در قرآن