Aramu Arame یا Arama بین سال‌های ۸۵۸ و ۸۴۴ پیش از میلاد پادشاه اورارتو بود. او به عنوان نخستین کشور شهر اورارتو در منطقه میان وان و دریاچه ارومیه شناخته شده‌است. او پادشاه آشوریان شولمانو آشارد سوم را شکست داد و سلسله اورارتو را پایه‌گذاری کرد. اعتقاد بر این است که آرامو شهر توشپا رو بازپس گرفت و بر آن پادشاهی کرد.

آرامو
آرامو
شاه اورارتو
Reign۸۵۸–۸۴۴ قبل از میلاد
Predecessorتاسیس پادشاهی
SuccessorLutipri

منابع ادبی