آراواک یا آراهواکو (به اسپانیایی: Arahuaco) دسته‌ای از سرخ‌پوستان بودند که نخستین بار اسپانیاییان در سدهٔ پانزدهم میلادی با آنان روبه‌رو گشتند. آراواک‌ها شامل تائینوها -که در باهاما و آنتیل بزرگ می‌زیستند-، باشندگان تیرینیداد، سرخ‌پوستان ایگنری و گروه‌های کوچک دیگری که در کرانه‌های خاوری آمریکای جنوبی می‌زیستند می‌شدند. آراواک‌ها به زبان‌های آراواکی سخن می‌گفتند و نخستین دسته از بومیان قاره آمریکا بودند که کریستوف کلمب با آنان روبه‌رو شد.

Arawak
Arawak woman, by John Gabriel Stedman
مناطق با جمعیت چشمگیر
آمریکای جنوبی، کارائیب
زبان‌ها
Arawak، زبان‌های آراواکی، Ahuaco, Taino, Caribbean English, Caribbean Spanish
دین
ادیان قوم‌باور، مسیحیت
آراواک‌ها

بسیاری از باشندگان کنونی آروبا، پورتوریکو، جمهوری دومینیکن و هائیتی تبار آراواکی دارند.

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Arawak," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arawak&oldid=325665301 (accessed November 16, 2009).