آرایشگر سویل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آرایشگر شهر سویل اپرا بوفایی از روسینی است و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فیلم‌هاویرایش

جستارهای وابستهویرایش