آرته‌بازان

آرتابازانس، حاکم خودمختار ارمنستان، کسی بود که به دنبال حمله پادشاه سلوکی، آنتیوخوس سوم به انقیاد سلوکی‌ها در آمد. او ساتراپی ایرانی تبار بود.[۱]

منابعویرایش

  1. C. J. Brunner, "ARTABAZANES" in ENCYCLOPÆDIA IRANICA, Vol. II, Fasc. 6, p. 650