آرتیوم

نام کوچک مردانه (Артём)

آرتیوم (به ارمنی: Արտյոմ) نام کوچک مردانه رایج در میان ارمنیان می‌باشد و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

آرجام ساویتسکی، خواننده ارمنی - ۲۰۱۲