آرخه نام یکی از کمپانی های مهم در کشور ایران است که در حوزه تولید و آموزش سینما، تئاتر و تلویزیون فعالیت دارد. این کمپانی مالک سایت فروش اینترنتی بلیت www.arkheh.comآرخه می باشد. جشنواره ملی تئاتر آرخه که بزرگترین جشنواره خصوصی تئاتر ایران است نیز هر ساله توسط این کمپانی برگزار میشود. آرخه نیوز (پایگاه خبری سینما، تئاتر و کنسرت نیز مربوط به این کمپانی می باشد. رحمان خوب زاده موسس و مدیرعامل این کمپانی می باشد. [۱]

سایت فروش آرخه تیکت:

سایت فروش بلیت تئاتر؛ سینما و کنسرت مطعلق به کمپانی آرخه می باشد که در حوزه های مختلف فروش رویداد های مهم ملی فعالیت دارد.

سایت فروش آرخه تیکت همه بخش های آن توسط تیم آی تی کمپانی آرخه برنامه نویسی شده است.

سایت فروش آرخه از سایت های پر مخاطب تئاتر و سینماست.

آموزش:

کمپانی آرخه در حوزه آموزش تئاتر و سینما فعالیت های گسترده ای دارد و تنها مجموعه آموزشی در کشور است که دوره های سه ساله آموزشی دارد. هنرجویان در کمپانی آرخه همزمان با آموزش درگیر تولیدات تئاتر و سینما می شوند.

جشنواره ملی تئاتر آرخه

جشنواره ملی تئاتر آرخه نیز متعلق به کمپانی آرخه می باشد.

جشنواره تئاتر آرخه یک جشنواره سراسری در ايران با شعار "انسانم آرزوست" كه می خواهد حساس ترين موضوعات مبتلا به انسان در عصر جديد را در صحنه به چالش بكشد بنابراين بر آن هست كه با مجزا كردن اين موضوعات و به كارگيری آن در قالب های چندگانه چالش ويژه ای را به داوری درآورد. در اين جشنواره از سراسر ايران همه علاقه مندان به تئاتر می توانند حاضر باشند؛ مشروط بر آنكه ضمن برخورداری از توان اجرايی در حد حرفه ای، از علاقه مندان به موضوعات چندگانه مطرح شده در نخستين دوره جشنواره تئاتر آرخه نيز باشند.

نخستين جشنواره سراسری تئاتر آرخه، در بخش خصوصی با برنامه ريزی و سياست گذاری های کمپانی آرخه برگزار می شود.

.

موضوعات جشنواره:

1. بررسی روان شناسانه عواقب و پيامدهای تنهایی برای زنان و مردان به طور مثبت و منفی خواهد بود و اين به دليل فراگير شدن زندگی به صورت تک نفره برای اين جشنواره به طور حساس تری مورد واكاوی واقع خواهد شد. اميد كه آثار در خور تامل و چشمگيری برای مخاطبان اين موضوع فراهم شود.

2. خانواده با همه مشكلات و مصائبی كه اين روزها دامنگيرش شده، در اين جشنواره مورد بررسی واقع خواهد شد و از منظر جامعه شناسانه، روان شناسانه، و مطالعات مردم شناسانه و فرهنگی خانواده مورد مطالعه در قالب هاي نمايشی و ساختارمندی های قابل تامل واقع خواهند شد.

3. صلح برای جشنواره آرخه مثل خود زندگی مهم و حياتی است و ما نه شعار كه در اين زمينه می كوشيم نشانه های بارز صلح طلبی ايرانيان در طول تاريخ را به جهان ارائه كنيم.

4. محيط زيست اگر نگهداری شود و اين رسم و آيينی برای استقرار یک زندگی سالم در هر نقطه از زمين خواهد بود.

.

بخش های مختلف جشنواره:

الف: تک گويی نمايشی با موضوع تنهايی انسان

در اين بخش 10 نمايش برگزيده در قالب های متنوع تک نفره به رقابت خواهند پرداخت و یک نمايش برگزيده از اين گونه نمايشی به عنوان برگزيده انتختاب خواهد شد.

ب: دو نفره با موضوع خانواده:

در اين بخش، يک زوج داستان زندگی مشترک خود را از دوران آشنایی تا مسائل و مشكلات دوران زندگی و حتی مراحل رسيده به جدایی و حتی پس از آن با انگيزه بازگشت به زندگی مجدد را به چالش خواهند كشيد. در اين بخش زندگی یک زن و مرد به باز در می آيد و در آن حضور نفر سوم و بيشتر از آن مقدور نخواهد بود. در دنيای امروز اگر روابط خانوادگی دارد رنگ می بازد چه بهتر در تئاتر به دنبال بسامان شدن شرايط زندگی خانوادگی برآمد و تلاش هایی برای حفظ و نگهداری شرايط مطلوب تر زندگی زناشویی را فراهم كرد.

در بخش نمايش هایدو نفره نيز 10 نمايش به طور رقابتی شركت خواهند كرد.

ج: صحنه ای با موضوع صلح:

آدمها همواره نادانسته در مقابل هم صف آرایی كرده و به مقابله به مثل می پردازند و جنگ نتيجه و پبامد نيروی شری است كه انسانها را خودخواهانه در مقابل هم قرار می دهد. چه بهتر كه در اين جشنواره در درام های چند نفره به دنبال توجه مخاطبان به مقوله بسيار مهم صاح باشيم و در منطقه خاورميانه هنمواره نيروهای شری هستند كه با هدف جلب سرمايه های بسيار بزرگ اين منطقه به دنبال راه اندازی جنگ بوده اند و با فروش تسليحات نظامی جيب های خود را پر كرده و مردم منطقه را با بيچارگی و فقر همراه ساخته اند و خود را اين گونه ثروتمند و مترقی و با تمدن شناسانده اند.

در بخش صحنه ای نيز 10 نمايش به طور رقابتی حاضر خواهند بود.

د: خيابانی با موضوع محيط زيست:

محيط زيست و زندگی سالم ديگر اين روزها به دليل تهديد و از بين رفتن طبيعت و برخورداري از تكنولوژی های روز افزون تبديل به آرزويی دور از دسترس خواهد شد. ما در مقابل اين آلودگی هايی فراگير در خيابان به دنبال آگاهی رساندن به مردم خواهيم بود كه هنوز هم چگونه می شود، در مقابل اين پديده شوم مقاومت كرد.

.

داوارن بازبین بخش صحنه ای جشنواره:

نسیم ادبی، شهاب حسین پور، فرهاد تجویدی و حمیدرضا نعیمی

داوان بازبین بخش خیابانی جشنواره: منوچهر اکبرلو و محسن اردشیر

.

هیآت داوارن جشنواره: ³

گلاب آدینه، منوچهر اکبرلو و محمد علی بهبودی

آرخه (به یونانی باستان: ἀρχή) واژه‌ای یونانی با مفاهیم اولیه «آغاز»، «سرمنشا» یا «علت نخستین» است که بعدها «قدرت»، «فرمانروایی» و «نفوذ» به عنوان معانی گسترش‌یافته آن پذیرفته شدند.[۱] «ماده زیرین نهایی» و «اصل غیرقابل‌بیان نهایی» نیز به این لیست معانی افزوده شده‌اند.[۲] در زبان عهد باستان (۶ام تا ۸ام پیش از میلاد)، آرخه (یا آرخای) به معنی منبع، سرمنشا یا ریشه هرچیزی که وجود دارد، می‌باشد. در فلسفه یونان باستان، ارسطو آرخه را به معنی عنصر یا اصل یک چیز می‌داند، که اگرچه، غیرقابل‌بیان و حس‌ناشدنی است، شرایط ممکن بودن آن چیز را فراهم می‌کند.[۳]https://www.mehrnews.com/news/4603592/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%AE%D9%87

منابعویرایش

الگو:خبرگزاری مهر الگو:وب سایت آرخه

  1. Lidell and Scott Lexicon
  2. Peters Lexicon:1967:23
  3. Barry Sandywell (1996). Presocratic Philosophy.Vol 3. Routledge New York. pp. 142–144