آرس (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

آرس می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد

۱. آرس خدای جنگ و پسر زئوس و هرا در اساطیر یونانی است.

۲. آرس دهستانی در استان لاکرونیای اسپانیا است.

۳. آرس دهستانی در فهرست استان‌های اسپانیا لریدای اسپانیا است.

۴. آرس دهستانی در فهرست استان‌های اسپانیا نابارای اسپانیا است.

کمیک ویرایش