آرماویر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آرماویر نام مکان‌های زیر است.