مامه‌دان

(تغییرمسیر از آرکگونیوم)

مامه‌دان یا آرکگون (انگلیسی: Archegonium‎) اندامی در برخی نهان‌زادان است که در آن یاختهٔ جنسی ماده تولید می‌شود.[۱]

نموداری از کالبدشناسی مامه‌دان

مامه‌دان در گیاهان، گامتانژیوم ماده چندسلولی است که معمولاً بطری‌شکل است و به‌وسیله گامتوفیت‌های بازدانگان و نهان‌زادان پیشرفته‌تر تولید می‌شود.

منابعویرایش

  1. واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر یازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب