آریمانیوس (یونانی: Αρειμάνιος) نام یک خدای مبهم است که در چند متن ادبیات یونان باستان و پنج کتیبه لاتین که فرض شده‌ است همتای اهریمن خدای تاریکی باشد. در متون کلاسیک، در زمینه مزدیسنا، آریمانیوس (با تغییرات) به وضوح به تفسیر یونانی‌ ها و رومی‌ ها از اهریمن ایرانی اشاره دارد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش