آریوبرزن دوم کیوس

آریوبرزن دوم کیوس (به یونانی:Ἀριoβαρζάνης;) اشراف زادهٔ پارسی بود.[۱] وی ۲۶ سال یعنی از ۳۶۳ تا ۳۳۷ پیش از میلاد مسیح در شهر کیوس یونان فرمانروایی کرد.[۲] به نظر می‌رسد که وی و خانواده‌اش در دههٔ ۳۶۰ پیش از میلاد علیه پادشاه ایران اردشیر دوم هخامنشی شورش کردند[۳] که با شکست آنان در ۳۶۲ پیش از میلاد پایان یافت. وی توسط خویشاوندش مهرداد دوم کیوس به عنوان فرماندار کیوس برگزیده شد. دیودور سیسیلی از آریوبرزن (ساتراپ فریگیه)[۴] و توسط کرنلیوس نپوس[۵] ساتراپ لیدیه، ایونیا و فریگیه یاد کرده است.

پانویسویرایش

  1. McGing, B. C. (1986). The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus. BRILL. p. 15. ISBN 978-9004075917.
  2. Diodorus, xvi. 90
  3. شورش بزرگ ساتراپ‌ها
  4. Diodorus, xv. 90
  5. Nepos, “Datames,” 2 The Tertullian Project

منابعویرایش

  • Cornelius Nepos, Lives of Eminent Commanders, John Selby Watson (translator), (1886)
  • Demosthenes, Speeches, C. A. Vince & J. H. Vince (translators), CambridgeLondon, (1926)
  • Diodorus Siculus, Bibliotheca, C. H. Oldfather (translator), Cambridge, MA—London, (1989)