آر۱۳۶ یا آرام‌سی ۱۳۶ یک ابر خوشه ستاره‌ای است. این خوشه ستاره‌ای نزدیک مرکز مجموعه سحابی رتیل می‌باشد. آر۱۳۶ در وسط ابر ماژلانی بزرگی قرار گرفته‌است. خوشه ستاره‌ای آر۱۳۶ به نسبت ستاره غول و ابرغول جوان‌تر است. عمر آر۱۳۶، ۱ تا ۲ میلیون سال می‌باشد. این مجموعه در صورت فلکی ماهی زرین واقع شده و از نوع خوشه‌های ستاره‌ای باز است.

آر۱۳۶

فاصله این خوشه ستاره‌ای از زمین ۱۵۷ هزار سال نوری (۴۸٫۵ کیلوپارسک) و قدر ظاهری آن ۹٫۵ است. در این خوشه ۳۹ ستاره به صورت تأیید شده از دسته O3 هستند. همچنین تعدادی ستاره ولف-رایه در این خوشه تأیید شده‌اند.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش