آزمایش آزمایشگاه تجسس بیماری‌های آمیزشی

آزمایش VRDL جهت تشخیص بیماری سیفلیس

آزمایش آزمایشگاه تجسس بیماری‌های آمیزشی (انگلیسی: Venereal Disease Research Laboratory test یا VDRL) آزمایشی است که برای تشخیص بیماری سیفلیس انجام می‌گیرد. این آزمایشی نوعی آزمایش غیر ترپونمال است و پس از آن انجام برای تأیید باید آزمایش ترپونمال (مانند آزمایش لختگی ذرات پلادیوم تریپونمال) انجام گیرد.[۱]

آزمایش VDRL اولین بار قبل از جنگ جهانی اول انجام گرفت و در سال ۱۹۰۶ توسط آوگوست فن واسرمان پیشرفت یافت.[۲]

منابعویرایش

  1. Kent, ME; Romanelli, F (February 2008). "Reexamining syphilis: an update on epidemiology, clinical manifestations, and management". The Annals of pharmacotherapy. 42 (2): 226–36. PMID 18212261. 
  2. Harris A, Rosenberg AA, Riedel LM. A microflocculation test for syphilis using cardiolopin antigen: preliminary report. J Vener Dis Inform 1946; 27: 159–172.