آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت

آزمایش جذب پادتن ترپونمال فلورسنت (انگلیسی: FTA-ABS یا fluorescent treponemal antibody absorption) آزمایشی است که برای تشخیص بیماری سیفلیس انجام می‌گیرد. این آزمایشی نوعی آزمایش ترپونمال است و تأیید بیماری در زمانی که آزمایش غیر ترپونمال (مانند ریاگین سریع پلاسما) انجام می‌گیرد، استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از آزمایش لختگی ذرات پلادیوم تریپونمال به عنوان تأیید استفاده نمود.[۱]

منابعویرایش

  1. Kent, ME; Romanelli, F (February 2008). "Reexamining syphilis: an update on epidemiology, clinical manifestations, and management". The Annals of pharmacotherapy. 42 (2): 226–36. PMID 18212261.