آشپزخانه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آشپزخانه مکانی در خانه، رستوران یا هر جای دیگری است که در آنجا غذا را می‌پزند.

آشپزخانه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: