آشیانه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

آشیانه جایی‌ست که یک پرنده برای تخم گذاشتن و خوابیدن روی تخم‌هایش استفاده می‌کند.

آشیانه همچنین مکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند: