آفت ملخ هنگامی است که رفتار ملخ‌ها به حالت طغیانی درمی‌آید. علت این امر بالا رفتن میزان بارندگی سالیانه پس از یک دوره خشکسالی است، که بالا رفتن سروتونین در مغز ملخ‌ها موجب تحریک تولید مثل بالای آنها می‌شود. این جمعیت برای پیداکردن غذا دست به مهاجرت دسته‌جمعی می‌زنند که با حمله به مزارع زیان‌های زیادی وارد می‌کنند. تشکیل دسته‌های بزرگ ملخ تابعی از شرایط مناسب آب‌وهوایی است و در برخی از سال‌ها و برخی مناطق رخ می‌دهد. علت تشکیل این دسته‌ها و نحوه پیش‌بینی آن هنوز به خوبی روشن نیست.

نوعی ملخ مهاجر
میلیون‌ها ملخ در حرکت دسته جمعی
دسته‌های ملخ در حمله به مزرعه‌ای در فیلیپین در سال ۱۹۱۲

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Locust," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Locust&oldid=678222718 (accessed September 6, 2015).