آفریقاددان

آفریقاددان
محدودهٔ زمانی: پالئوسن تا دوران اخیر ۶۰ تا ۰ میلیون سال پیش
Afrotheria.jpg
تصاویری از چندین آفریقادد
1.خوک خاکی ۲. داگونگ ۳.حشره‌خور خرطومی سیاه‌خرمایی ۴.ماناتی هند غربی ۵.موش کور طلایی 6.خرگوش کوهی صخره 7.فیل آفریقایی بوته‌زار ۸.تنرک بی‌دم
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
زیررده: ددان
فرورده: جفت‌داران
بالاراسته: آفریقاددان
Afrotheria

(استان‌هوپ و همکاران، ۱۹۹۸)

آفریقاددان کلادی از پستانداران هستند که به تازگی در بالاراستهای جدا طبقه‌بندی شده‌اند. این جانوران اغلب ساکن آفریقا و آمریکا هستند و شامل موش کورهای طلایی، حشره‌خورهای جهنده، تنرک‌ها، خوک‌های خاکی، فیل‌ها، و گاوان دریایی می‌شوند.[۱]

رده‌بندیویرایش

Afrotheria
Afroinsectiphilia
کاونده‌پایان

کاونده‌پایان 

Afroinsectivora
حشره‌خوار جهنده

حشره‌خوار جهنده 

حشره‌خواران آفریقایی

موش کور طلایی 

تیغ‌پشت 

Paenungulata
خرگوش کوهی

خرگوش کوهی 

تتیس‌ددان
فیل‌سانان

فیلان 

گاودریایی‌سانان

دریافیلان 

گاو دریایی 

منابعویرایش

  1. Stanhope, M.J.; et al. (1998). "Molecular evidence for multiple origins of Insectivora and for a new راسته of endemic African insectivore mammals". Proceedings of the National Academy of Science USA. ۹۵: ۹۹۶۷-۹۹۷۲.