آلما

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آلما ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

خرس های افضلی سیب دار