گروه آلکیل

(تغییرمسیر از آلکیل)

اگر از مولکول آلکان یک اتم هیدروژن جدا کنیم، باقی‌مانده گروه آلکیل نام دارد.[۱] فرمول کلی آلکیل‌ها به صورت CnH2n+1 است.

ایزوپروپیل
گروه متیل

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book") (1997). Online corrected version:  (2006–) "alkyl groups".