آل صباح، خانوادهٔ سلطنتی است که بر کویت حکمرانی می‌کند. بر اساس سنت‌های تاریخی، قدرت سیاسی در کویت به نوبت بین شاخه‌های «احمد» و «سالم» این خاندان تقسیم می‌شود.[۱]

آل صباح
آل صباح
Emblem of Kuwait.svg
نشان کویت
Flag of Kuwait.svg
خانوادهٔ مادربنی عتبه
کشورکویت
بنیان‌گذاری‌شده۱۷۵۲ میلادی
بنیانگذارصباح اول بن جابر الصباح
رهبر کنونینواف احمد جابر الصباح
عنوان‌ها
آداب و رسوماسلام (سنی)

به قدرت رسیدنویرایش

بنی عتبه که ریشه نجدی داشتند و آل صباح جزئشان هستند در سال ۱۷۱۳ با اجازهٔ سعدون بن محمد امیرِ بنی خالدیِ احساء به شهر کویت کوچیدند. پس از ۵ سال روسای قبایل شهر کویت طی نشستی صباح اول بن جابر الصباح را به ریاست برگزیدند. پس از ۳۴ سال یعنی در سال ۱۷۵۲ آل صباح طی پیمان نامه ای از امارت بنی خالد مستقل شدند و سلطنت صباحِ ۷۸ ساله آغاز شد که تا پایان زندگی اش به مدت ده سال به درازا کشید.

حاکمان آل صباحویرایش

سال نام حاکم کویت
۱۷۷۶-۱۷۵۲ صباح اول بن جابر الصباح
۱۷۷۶ - ۱۸۱۴ عبدالله بن صباح بن جابر الصباح
۱۸۱۴ - ۱۸۵۹ جابر بن عبدالله الصباح
۱۸۵۹ - ۱۸۶۶ صباح جابر الصباح
۱۸۶۶ - ۱۸۹۱ عبدالله بن صباح الصباح
۱۸۹۱ - ۱۸۹۶ محمد بن صباح الصباح
۱۸۹۶ - ۱۹۱۵ مبارک الصباح
۱۹۱۵ - ۱۹۱۷ جابر مبارک الصباح
۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ سالم مبارک الصباح
۱۹۲۱ - ۱۹۵۰ احمد جابر الصباح
۱۹۵۰ - ۱۹۶۵ عبدالله سالم الصباح
۱۹۶۵ - ۱۹۷۷ صباح السالم الصباح
۱۹۷۷ -۲۰۰۶ جابر احمد الصباح
۲۰۰۶ - ۲۰۰۶ سعد العبدالله السالم الصباح
۲۰۰۶ - ۲۰۲۰ صباح احمد جابر الصباح
۲۰۲۰ - تاکنون نواف الاحمد الجابر الصباح

شجره نامهویرایش

صباح اول بن جابر الصباح
عبدالله بن صباح بن جابر الصباح
جابر بن عبدالله الصباح
صباح جابر الصباح
عبدالله بن صباح الصباحمحمد بن صباح الصباحمبارک الصباح
جابر مبارک الصباحسالم مبارک الصباح
احمد جابر الصباححمودعبدالله سالم الصباحصباح سالم الصباح
محمدجابر احمد الصباحصباح احمد جابر صباحنواف الاحمد الجابر الصباحاحمد،
وزیر کشور
سعد عبدالله سالم الصباحمحمد الصباح،
وزیر سابق امور خارجه
ناصر المحمد الاحمد الصباح

منابعویرایش