آل رنگی مایل به قرمز است که از ریشه گیاهی استخراج می‌شود. برای تهیه آن از زاج سفید و روناس بهره می‌گیرند.

جستارهای وابستهویرایش

فهرست رنگ‌ها

منابعویرایش