آماتور (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

آماتور کسی‌ست که یک فعالیت رابه قصد لذت بردن انجام دهد، نه به قصد پول و ماهر شدن.

آماتور همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: