آمانیتین

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آمانیتین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: