آموزش دانشگاهی

Asamalasamalas¡asas

آموزش دانشگاهی (Tertiary education) که به مرحله سوم، سطح سوم و آموزش بعد از دبیرستان هم شهرت دارد، سطحی از آموزش است که بعد از اتمام دبیرستان شروع می‌شود. به عنوان مثال، بانک جهانی، آموزش دانشگاهی را شامل دانشگاه‌ها، همچنین موسساتی که ظرفیت‌های ویژه آموزش عالی دارند مانند کالج‌ها، موسسات آموزش‌های فنی، دانشکده‌ها، مدارس پرستاری، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، مراکز نخبگی و مراکز آموزش از راه دور تعریف می‌کند.

دانشجویان حاضر در یک مؤسسه دانشگاهی

در انگلیسویرایش

آموزش دانشگاهی شامل آموزش فراتر further education و نیز آموزش عالی higher education می‌شود.

پیوند به بیرونویرایش

  • فهرست دانشگاه‌ها و کالج‌ها به ترتیب کشور

یادداشت‌هاویرایش

منابعویرایش

  • Brick, Jean (2006). "What is academic culture?". Academic Culture: A Student's Guide to Studying at University. Sydney, N.S.W: National Centre for English Language Teaching and Research. pp. 1–10. ISBN 978-1-74138-135-1.

پیوند به بیرونویرایش

  • آمار آموزش دانشگاهی