آمینوکینولین

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

آمینوکینولین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: