آناباز (سن ژون پرس)

آناباز مجموعه ای از اشعار سنت ژون پرس است که در ژانویه ۱۹۲۴ در La Nouvelle Revue française منتشر شد. این اولین شعر بلند او و به ویژه اولین شعری بود که الکسی لژه دیپلمات با نام مستعاری که او را به شهرت رساند امضا کرد: سنت ژون پرس.

شلومو الباز در این باره می‌گوید:

«آناباز نوعی تقاطع در تقاطع بین دو شیوه نوشتاری است: هنر «کلاسیک» (نظم، هماهنگی کامل) و «مدرنیته» (اختلاط، ساختارشکنی، حتی آشوب).»

این شعر توسط شاعر و نمایشنامه نویس آمریکایی بریتانیایی‌تبار ت.اس. الیوت ترجمه شده و اغلب با سرزمین ویران سروده او مقایسه می‌شود.

ریشه‌شناسی نام مجموعهویرایش

این شعر بعد از اینکه الکسی لژه به‌طور فیزیکی متوجه صعود خود در صحرای گبی (۱۹۲۰–۱۹۲۱) شده بود، سروده شد. آناباسیس (از آنابا، انابات، به کوه، یا صعود به کوهستان…) به معنای همزمان صعود، تحقق می‌یابد. سفر به درون، و در نتیجه صعود روح، صعود در درون خود، درون نگری. همچنین، جلوه صوتی کلمه برای نویسنده شعر در آینده جذاب بود.

ساختار مجموعهویرایش

ترانه

"کلبه ای متولد شد…"

آناباسیس

I. "در طول سه فصل عالی…"

II. "به کشورهای پر رفت و آمد…"

III. "دربرداشت جو…"

IV. "این قطار دنیاست…"

V. "برای روح درهم تنیده من…"

VI. "خداوند متعال…"

VII. "ما برای همیشه ساکن نخواهیم شد…"

هشتم. "قوانین فروش مادیان…"

IX "برای مدت طولانی…"

X. "یک کلاه بزرگ انتخاب کنید…"

ترانه

"اسب من ایستاد…"

مفسران، با مطالعه آناباسیس، برای یافتن منطق روایی منسجم، ارجاع دقیق به زمان، مکان‌های جغرافیایی و شخصیت‌ها تلاش کرده‌اند. شلومو الباز این تلاش برای درک مورد نیاز این متن را چنین بیان می‌کند:

«[...] ما می‌دانیم که استفاده از زمان‌ها (و همچنین ضمایر) در آثار پرس چقدر گیج کننده است. ترتیب زمانی، مانند تعیین دقیق مکان‌های جغرافیایی یا شناسایی بدون ابهام شخصیت‌ها، اگر برای روایت ضروری باشد، در شعری که خارج از زمان و مکان تصور می‌شود، به‌دقت اجتناب می‌شود. [...]

اما آیا تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که شعر (حداقل آناباسیس) معنای آشکار (بدیهی) ندارد؟ یا هنگامی که ربطی از آن (معنا) پیدا می‌شود، در تأثیر پیچیده شعر، که دقیقاً تمایل به از بین بردن معنای بدون ابهام دارد، قابل اغماض است؟»

همین نویسنده طرحی از شعر را از نظر شروع، راهپیمایی، توقف، کاهش یافته بر اساس ترتیب متغیر ارائه می‌دهد: