آنالیز عنصری

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آنالیز عنصری یا فراکافت عنصری (به انگلیسی: Elemental analysis) فرایندی است که در طی آن یک نمونه شیمیایی به عنصرهای تشکیل دهنده یا اجزای ایزوتوپی مبدل می‌گردد. این نوع فراکافت، به دو صورت کیفی (تعیین عنصرهای موجود در یک ماده) و کمی (تعیین مقدارهای عنصرها) امکان‌پذیر است. فراکافت عنصری، یک روش برگشت‌ناپذیر و تخریبی است. یعنی نمونه پس از بررسی دگرگون می‌گردد.

آنالایزر شعله همزمان CHNS مدرن

روش‌های کیفیویرایش

روش‌های کیفی در دو دستهٔ بزرگ روش‌های شیمیایی و روش‌های طیف‌بینی تقسیم‌بندی می‌گردند.

روش‌های کمیویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش