آناپورنا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آناپورنا (آناپورنا ۱) دهمین قله بلند دنیاست که در هیمالیا قرار دارد.

آناپورنا ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: