آندراش

نام کوچک مردانه

آندراش (به مجاری: András) یک نام کوچک مجاری و هم‌ریشه با «اندرو» (Andrew) است. آندراش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: