آند (شیمی)

آنُد (به انگلیسی: Anodeالکترودی که جریان الکتریکی از طریق آن وارد دستگاه الکتریکی (electrical device) قطبیده می‌گردد.

آنُد روی در سلول گالوانی

به صورت عامیانه در یک باتری الکترود مثبت را کاتد و الکترود منفی را آند می نامند اما در واقع آند الکترودی است که در یک مجموعه دو الکترودی (داخل محلول الکترولیت)، الکترون از دست می دهد و یا جریان الکتریکی (جریان الکتریکی به صورت قراردادی مخالف جهت حرکت الکترون می باشد) به آن وارد می شود. در نتیجه در یک باتری که در حال دشارژ شدن است (در حال مصرف شدن) قطب منفی آند و در یک باتری که در حال شارژ شدن است قطب مثبت آند نامیده می شود.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش