آنوریسم آئورت شکمی

آنوریسمی آئورت شکمی،[۱] فتق ۱۵۰ درصدی آئورت شکمی است.[۲] معمولاً نشانه ای بارزی ندارد مگر هنگامیکه پاره شود.[۲] گهگاه ممکن است همراه با درد شکمی ، پشت یا پا باشد. آنوریسم های بزرگ را گاه می توان با فشار دادن ر روی شکم حس کرد.[۳] پارگی می‌تواند منجر به درد در شکم یا پشت، کاهش فشار خون یا از دست رفتن کوتاه هوشیاری شود.[۲][۴]

References ویرایش

  1. Logan, Carolynn M.; Rice, M. Katherine (1987).
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ Kent KC (27 November 2014).
  3. Upchurch GR, Schaub TA (2006).
  4. Spangler R, Van Pham T, Khoujah D, Martinez JP (2014).

نگارخانه ویرایش