آهارون کومسادزاگ

آهارون کومسادزاگ (ارمنی: Ահարոն Կոմսաձագ؛ درگذشته ۱۴ ژوئن ۹۸۷) نجیب‌زاده ارمنی‌تبار و پسر سوم نیکوغایوس (کومیت) و هریپیسیمه باگراتونی بود.

آهارون کومسادزاگ
درگذشته۱۴ ژوئن ۹۸۷
پدرنیکوغایوس (کومیت)
مادرهریپسیمه باگراتونی

شجره‌نامه ویرایش

نیکوغایوس (کومیت)هریپسیمه باگراتونی
داویت کومسادزاگمؤسس بلغارتسیآهارون کومسادزاگساموئل کومسادزاگ
Ivan Vladislavگابریل رادومیر

منابع ویرایش