آهنگ‌سازی

(تغییرمسیر از آهنگسازی)

آهنگ‌سازی به فرایند ایجاد یک قطعهٔ جدید موسیقی می‌گویند. کسانی که آهنگ‌سازی می‌کنند را آهنگ‌ساز می‌نامند.

آهنگ‌سازی در واقع عمل درک یک قطعه، هنر خلق آن، و ایجاد نهایی آن است.[۱] یک قطعهٔ موسیقی در فرم آهنگ‌سازی از طریق نت‌نویسی یا یک رویداد صوتیِ منفرد به وجود می‌آید. ساختهٔ موسیقایی اگر قبل از اجرا ساخته شده باشد، می‌تواند از طریق حافظه، از طریق نتِ نوشته‌شده، یا ترکیبی از هر دوی این‌ها اجرا گردد. ساخته‌های موسیقایی دربرگیرندهٔ عناصر موسیقایی‌ست که به‌طور گسترده از فردی به فردی دیگر و میان فرهنگ‌ها متفاوت است.

بداهه‌نوازی نیز هنر ساخت موسیقی در حین اجراست.

منابعویرایش