آهنگ شارش جرم

آهنگ شارش جرم (بده جرم) یا دبی جرمی(به انگلیسی: Mass flow rate) در فیزیک و علوم مهندسی برای نشان دادن میزان جرم عبوری یک شاره در واحد زمان از یک مقطع مشخص به کار می‌رود.این کمیت معمولاً با نماد نشان داده می‌شود،علامت μ نیز در برخی موارد به کار می‌رود.واحد این کمیت بسته به واحدهای انتخابی برای جرم و زمان متفاوت است ولی در سیستم دستگاه بین‌المللی یکاها با واحد kg s−۱ بیان می‌شود.[۱]

آهنگ شارش جرم
نمادهای رایج
دستگاه بین‌المللی یکاهاkg/s

تعریفویرایش

دبی جرمی معمولاً با رابطه ساده زیر محاسبه می‌شود[۲]:

 

در این رابطه:

  •   = دبی جرمی،
  • Δm = تغییرات جرم از مقطع مورد نظر،
  • Δt = زمان عبور جریان.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Fluid Mechanics, M. Potter, D.C. Wiggart, Schuam's outlines, McGraw Hill (USA), 2008, شابک ‎۹۷۸−۰−۰۷−۱۴۸۷۸۱-8
  2. Mass Flow Rate